Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Compile AS samler inn og behandler personopplysninger. Compile AS (org. no. 998 390 982) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden: compile.no og leadjabber.no.

Compile AS, ved Compile AS ledergruppe, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer dette frem under hvert enkelt punkt i denne erklæringen. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Compile AS har et eget personvernombud. Oppgavene til personvernombudet er å gi ansatte informasjon og råd om personvernlovgivningen, overvåke etterlevelse av personvernforordningen og interne retningslinjer, samt gi råd om personvernkonsekvenser og være kontaktpunkt for de registrerte og tilsynet.

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Compile AS, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

1. Personopplysninger

1.1 Personopplysninger som behandles

Compile AS samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes:

– Firmanavn

– Kontaktperson

– Firmaadresse/fakturaadresse

– Telefonnummer og e-postadresse

– Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger og IP-adresse.

Hvordan informasjon innhentes?

Compile AS samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produkter eller tjenester. Våre skjemaer er laget i henhold til GDPR og har en boks for å huke av om du ønsker øvrig informasjon, tilbud, etc fra Compile AS.

Eksempel på skjema:

– Kontaktskjema.

– Når man ønsker å prøve et produkt eller tjeneste.

– Når man ønsker informasjon om et produkt eller tjeneste.

– Ved kjøp av produkter eller tjenester på vår nettside.

– Ved påmelding til webinar, kurs og konferanser.

– Når man laster ned dokumenter som for eksempel e-bøker fra vår nettside.

– Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev eller blogg.

Formålet med informasjonen som innhentes

– For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester.

– For å kunne sende relevant informasjon.

– For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester.

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god kundeservice. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom skjema på compile.no og leadjabber.no. Informasjonen lagres i LeadJabber, vårt marketing automation system som brukes til automatisert markedskommunikasjon.

1.2 Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som Compile AS har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med lovgivningen.

Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har.

Opplysninger skal utleveres på en sikker måte. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykke du har gitt oss. Klikk på lenken: “Endring av samtykke” og registrer ditt navn og e-post, så vil vi trekke tilbake ditt samtykke innen 24 timer.

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.

1.3 Arkivering av personopplysninger

Compile AS lagrer kun nødvendig personopplysninger. Kontaktinformasjon, hvilke tjenester og/eller produkter som er handlet og samtykke til markedsføring. Compile AS sletter personopplysninger etter 3 år, med mindre det er et aktivt kundeforhold.

1.4 Sikring av personopplysninger

Compile AS har gode rutiner og omfattende tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting.

Du kan være trygg på at Compile AS lagrer dine personopplysninger på en sikker måte.

2. Informasjonskapsler (Cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.

Formålet med informasjonskapsler er å gi nettbutikken grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring.

Førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at websiden skal fungere.

Tredjeparts informasjonskapsler blir brukt til analyser, markedsføring og personalisering av websiden.

Generell informasjon om bruk av informasjonskapslene finner du under punkt 2.1 til 2.5.

Her kan du se en oversikt over informasjonskapsler som brukes på compile.no og leadjabber.no

2.1 Slik kan du unngå informasjonskapsler (Cookies)

Om du ønsker å unngå bruk av informasjonskapsler kan du stille inn din nettleser til å ikke akseptere disse. Se nettleserens hjelpesider for innstillinger. Vær oppmerksom på at dersom du velger å utelukke informasjonskapsler, kan flere av funksjonene på compile.no og leadjabber.no slutte å fungere.

2.2 Analyse

Compile AS samler inn anonymiserte opplysninger om besøkende på compile.no og leadjabber.no til analyse.

Med anonymiserte opplysninger mener vi opplysninger som ikke kan spores tilbake til en bruker eller en person. Formålet med dette er å samle inn statistikk som kan brukes for å videreutvikle og forbedre nettstedet. Eksempler på denne type data er: antall som besøker siden, hvordan siden blir brukt, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Vi samler også inn søkeord som brukes via søkemotorene på websiden. Dette er kun for å forbedre søketreffene og kundeopplevelsen, og det samles ikke inn info som kan spores tilbake til brukeren.

2.3 Personalisering

For å kunne gi deg en relevant og god opplevelse på våre nettsteder, bruker vi funksjoner og systemer for å personliggjøre innholdet slik at det tilpasses deg og dine interesser.

2.4 Markedsføring

Behandlingsgrunnlaget for e-post og sms markedsføring er samtykke.

Vi ønsker at vår markedsføring skal oppleves relevant og ha verdi for deg, derfor vil innholdet være tilpasset deg etter beste evne. Vi benytter marketing automation software for å få til en god løsning knyttet til SMS og e-post utsendelser.

2.5 Personopplysninger til tredjepart

Compile AS vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger på andre måter enn beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet eller får ditt samtykke. Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for Compile AS. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, i tillegg vil Compile AS bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå. Mer informasjon om tredjeparter vi benytter finner du i linken under punkt 6.0.

3. Endringer i erklæringen

Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig. Dersom det blir utført større endringer som vesentlig endrer vår personvernpraksis kan vi også varsle deg på andre måter som f.eks. via e-post, eller på selskapets nettside eller sosiale medier.

4. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om personopplysninger kan du kontakte Compile AS sitt personvernombud på e-post personvern@compile.no

Ønsker du at Compile AS sletter dine opplysninger, eller du ønsker å få utlevert dine personopplysninger lagret av oss, så ta kontakt med oss på e-post personopplysning@compile.no

Postadresse:

Compile AS
Tor Sørnes Vei 19
1523 Moss