Hvordan duplisere en WordPress nettside


NB: Å duplisere en WordPress side gjøres på eget ansvar, da det følger med risiko for at det ikke går slik det skal og bør. Det tar ofte lang tid og det kan fort gå galt. Les guiden igjennom før du begynner og HUSK: TA BACKUP! Siden det kan gå galt, er en backup å foretrekke. 


Har du behov for å duplisere en WordPress nettside?

Generelt sett er jeg i mot å gjøre kopier / dupliseringen av nettsider, men det finnes av og til grunner til å gjøre det.

Her kommer noen gode grunner:

 • Når du skal flytte fra utvikling lokalt på datamaskinen til produksjonsserveren (der websiden skal være når den er ferdig).
 • Når du har behov for å migrere til en annen hosting tjeneste.
 • Når det er behov for en online test side / test platform.
 • Når du skal jobbe med samme kunde og trenger en kopi for å spare tid.
 • Når du ønsker en backup helt enkelt.

Det er flere måter å duplisere en WordPress webside på. Man kan gjøre det manuelt, eller man kan bruke en plugin. Det finnes en hel del forskjellige plugins til dette formålet, noen gode, noen dårlige. Jeg pleier sjelden å måtte ta en kopi, men når jeg må, velger jeg å gjøre dette manuelt. Jeg kommer til å forklare hvordan det gjøres manuelt, men kommer til å legge ved noen eksempler på plugins som kan brukes.

NB: Det kan ta tid å gjøre en duplikasjon av WordPress. Det kan fort være tidsbesparende å bruke en plugin. Jeg kommer ikke til å ta for meg bruk av plugins i denne guiden.

Hva innebærer det å gjøre en duplikasjon av en WordPress nettside?

 • Lage en kopi av dine filer og database.
 • Flytte dem til den nye serveren.
 • Endre verdiene i wp-config.php for å passe det nye miljøet.
 • Oppdatere referanser i databasen som henviser til sin gamle plassering.

Lage en kopi av WordPress: Manuelt Steg for Steg

1. Ta sikkerhetskopi av websiden din.

Første steg for å komme i gang med duplisering er å ta kopi av WordPress filene og databasen. Uansett vil jeg alltid anbefale å ta kopi av filene og databasen når man gjør større endringer/forandringer. I dette tilfellet må man for å gjøre en manuell duplikasjon, noe som bare er fint.

 • WordPress filene

Første steg er å benytte en FTP klient for å kunne kopiere hele WordPress installasjonen. Denne finner du ved å logge inn på ftp og åpne public_html mappa. Jeg har alltid benyttet FileZilla, men du kan benytte den klienten du kjent med. Det er viktig å få kopier alle filer, både synlige og gjemte, derfor kan du med FileZilla klikke på Server -> Force show hidden files. Ved å gjøre dette er du helt sikker på at backup blir fullverdig.

Når du har kopier mappen med din WordPress innstalasjon over til harddisken din eller en skyløsning, er det viktig å sjekke at alle filene har blitt overført. På FileZilla er det en egen post som heter failed files transfer ( umulig å ikke se ). Er det noen filer som ikke har kommet vellykket over, er det viktig å manuelt hente de.

 • WordPress databasen

Å ta kopi av databasen pleier å være veldig greit. Du benytter veldig ofte phpMyAdmin for å kunne ta en kopi av databasen, men dette er avhengig av hvilken hosting tjeneste du benytter. Hvis ikke det er phpMyAdmin, har hosting tjenesten et annet databaseverktøy for å kunne ta en database kopi. Det har blitt lagd en fantastisk guide med forskjellige løsninger og forskjellige verktøy for å få til dette. Sjekk denne her. Guiden har detaljerte beskrivelser og bilder, derfor velger jeg å heller la dere benytte guiden over for å ta kopi av databasen.

NB. Det finnes plugins som kan gjøre backup av databasen enkelt for deg. I denne guiden tar jeg ikke for meg noen plugins, men muligheten for å bruke en plugin er selvsagt til stedet.

2. Gjør plass til den nye WordPress siden.

Ligger det noe gammel software der den dupliserte WordPress siden skal ligge? I så fall må gammel software slettes og database må slettes. Dette steget er ikke nødvendig for deg som har en helt ny hosting tjeneste som skal benyttes.

3. Lag en ny database der du skal legge WordPress siden.

Når du har kommet til punkt 3, skal du ha backup av WordPress siden og fått tatt backup av databasen. Hvis ikke må du gå tilbake til punkt 1. Ta gjerne en kopi av både WordPress siden og databasen på en minnestikke eller en skytjeneste. Er man ille ute, er det alltid en fordel å ha backup.

Nå skal du lage en ny database der duplikasjonen skal ligge. Her bruker man som regel phpMyAdmin, men som nevnt over, det kan forekomme at din hosting tjeneste bruker noe annet. Nok en gang er denne guiden hva du trenger.

Når du er ferdig med å lage ny database skal du ha:

1. Navn på den nye tomme databasen. ( Kan f.eks hete databasenavn_database1 )

2. En database bruker med alle rettigheter ( Kan f.eks hete databasenavn_wpbruker1 )

3. Database passord ( Velg noe som holder )

Husk å skrive ned disse, siden de vil du trenge senere i guiden.

4. Last opp / importer database

Nå skal vi gjenopprette databasen fra nettstedet vi forsøker å duplisere til den nye tomme databasen. Logg inn til den tomme database og finne "import" -delen.

Finn kopien du tok av databasen ( SQL fil ) og starte import. Dette steget kan ta noe tid, så nå har du muligheten til å slappe av litt 🙂

5. Editer wp-config.php

Nå som databasen er på plass, er det tid for å endre wp-config.php slik at denne passer i forhold til den nye databasen. Finn wp-config.php i WordPress kopien og velg din favoritt editor for å gjøre endringer. Det er viktig å bruke en editor som ikke ødelegger fila. Jeg foreslår enten Textmate for Mac eller Notepad++ for Windows.

define(‘DB_NAME’, ‘database_name_here’);
define(‘DB_USER’, ‘username_here’);
define(‘DB_PASSWORD’, ‘password_here’);

I punkt 3 skrev du ned database opplysningene. Legg inn databasenavn, bruker og passord, bruk gjerne klipp og lim, så er du sikker på at det blir rett.

Save og lukk filen. Du er nå klar for å laste opp WordPress kopien.

NB: Du kan legge inn wp-config.php etter å ha lastet opp først, men jeg ser ingen grunn til å ikke like godt gjøre det med en gang.

6. Last opp WordPress kopien

Nå skal du igjen benytte en FTP klient for å laste over WordPress. Finn mappen med kopien og last den over til din nye host. Typisk skal du da legge mappen med kopien på public_html.

Nå er det igjen tid for å ta en pause, siden dette kan ta laaang tid.

7. Editer database

Nå du nå har fått lastet over WordPress kopien, skal den kunne kommunisere med databasen. Allikevel er det ofte slik at dette ikke fungerer helt smertefritt enda siden WordPress kopien har en hel del referanser til din gamle side.

Dette punktet er kritisk, siden man kan oppleve å ikke få adgang til dashbordet i WordPress. Jeg løser dette ved å bruke et søk/erstatt script. Last ned scriptet, ekstrakt filen, endre navnet på mappa og last denne opp på public_html. Gå i browseren og skriv www.dittdomene.no/navnet_du_endret_til og kjør scriptet. Scriptet lar deg enkelt endre informasjon fra gammel side til din nye. Når scriptet er kjørt, kan du slette det. Enten via scriptet eller via ftp.

Det finnes plugins som kan hjelpe deg med dette, men siden man i teorien kan oppleve at man ikke får tilgang på dashboard, er det smart å ha muligheten via scriptet istedenfor.

NB NB: Dette punktet er det punktet som kan gå galt. Derfor er det viktig at man har tatt backup slik som jeg har vært veldig nøye på. Jeg har selv opplevd å få trøbbel på dette punktet, da min host tjeneste valgte å sperre min IP. Jeg måtte da inn å på mine host sider å oppheve sperren, for så å kjøre søk/erstatt scriptet.

8: Konfigurer DNS-innstillinger

Hvis alt gikk bra, bør den nye nettsiden nå fungerer som den skal. Hvis du ikke allerede har gjort det, må domenet peker til riktig sted, slik at området faktisk vil dukke opp. Hvordan du konfigurerer DNS-innstillinger kan være litt forskjellig fra hosting tjeneste til hosting tjeneste. Er du i tvil, søk på supportsidene deres eller ta en tlf til supportavdelingen deres.

Nå er det ikke flere punkter og du bør ha en duplisert WordPress kjørende. Håper guiden er enkel å forstå og bruke. Jeg tar gjerne imot feedback om noe er uklart.

Compile jobber med digital markedsføring, og utvikler løsninger tilpasset ditt behov!
Hold deg oppdatert!
Abonner Form (#4)
2024 - Leadjabber, All Rights Reserved
crossmenu