Hvorfor fungerer ikke landingssiden min?

Typiske årsaker for at landingssiden ikke fungerer

Formålet med en landingsside vil alltid være å skape en eller annen form for konvertering. Trafikk til selve landingssiden er aldri problemet, det kan man skaffe via SEO (Søkemotoroptimalisering), AdWords, sosiale medier og andre medium. Det største problemet for en landingsside er ting som er gjort feil.

I dette innlegget skal jeg ta for meg noen typiske årsaker til at landingssiden ikke fungerer så godt som ønskelig. Det er aldri noe 100% fasit på hva som går galt, men det er allikevel mulig å eliminere noen «verstinger» som vi vet har negativ innvirkning.

En dårlig tittel

Når du først får et klikk på landingssiden din, har du svært dårlig tid til å overbevise leseren om å lese videre eller klikke seg ut igjen. Alle som benytter Google til å finne informasjon vet at det er mye bullshit på nettet og at søk de gjør stadig gir feil resultater, derfor er vi også raske til å klikke oss vekk.

Hva kan gjøres?

 • Sørg for at tittelen er gjennomtenkt i forhold til hva du ønsker å få frem på landingssiden.
 • Vær kortfattet, men dekkende.
 • Fokuser på det du tilbyr som du vet kundene har behov for.

Er du usikker på tittel, går det fint an å A/B teste med f.eks to forskjellige titler. Landingssidene kan være helt like med unntak av tittelen. Om du sørger for at begge landingssider får tilnærmet lik trafikk, vil du raskt se om den ene konverterer mer enn den andre.

«Over folden» / «Above the fold»

I følge CopyBlogger bruker 80% tiden sin «over folden» / «above the fold». Med «over folden» menes det du ser av landingssiden uten å måtte scrolle. Det er ikke slik at alle forlater landingssiden før de har scrollet videre nedover, men veldig mange gjør nettopp det.

Grunnen til at jeg velger dette som en typisk årsak til at landingssiden konverterer dårlig, er fordi mange legger viktige elementer «under folden». Viktige elementer og sign up former bør komme «over folden». Ikke ta det for gitt at folk kommer til å scrolle.

Søkemotoroptimalisering

Det er en stor fordel å benytte seg av søkemotoroptimalisering på landingssidene, men også her kan det gjøres unødvendige feil. En typisk feil er å optimalisere med søkeord/fraser som treffer dårlig i forhold til hva landingssiden faktisk handler om. Konsekvensen av å optimalisere feil, vil være at folk klikker på landingssiden din i god tro om at den tilbyr innhold den ikke gjør. Når dette skjer, er sjansen veldig god for at de forlater landingssiden umiddelbart.

For de som ikke kan søkemotoroptimalisering, er det smartere å la andre ta seg av denne jobben eller droppe det helt.

Landingsside fokus

Ikke lag en landingsside med fokus på mer enn et mål. Dette kan forvirre leserne og gi dårlig konvertering.

Om du har flere mål, er den beste løsningen å heller lage flere landingssider, så slipper det å bli konflikter.

Design

En landingsside bør ha et design som er ryddig og pent. Glorete farger, for store fonter, bilder som tar for mye fokus og ting som beveger seg bør ryddes av banen. Det er vanskelig å beskrive godt hva jeg mener er en god landingsside, derfor har jeg lagt til Wistia sin landingsside, som jeg synes er meget pen.

Et fint eksempel på ryddig og pent design

wisita landingsside

Et godt tips når du har lagd ferdig landingssiden er å la noen utenforstående gå inn på siden og gi en ærlig tilbakemelding. Når man har brukt mye tid på å lage en landingsside og man kan tjeneste/produkt ut og inn, er det lett å bli «blind» på både design og innhold.

Andre ting som kan ha dårlig effekt

-Landingssiden bør være fri for meny, sidemeny og footer. Dvs, ikke ha navigasjon til andre sider på nettsiden din. Jeg har diskutert dette i et annet blogginnlegg som du kan lese ved å klikke her! Landingssidene uten mulighet for å navigere bort fra siden har bedre konvertering.

-Landingssiden må være optimalisert for bruk av mobile enheter.

-Treig nettside og lastetid på landingssiden er negativt. Løsningen ligger ofte i hva man betaler til de du har webhotell hos. Sjekk ut hva for webhotell du har og/eller ta en prat med leverandøren. Det er flere aktører som leverer gode webhotell som ikke bør koste for mye.

En annen årsak kan være hvordan nettsidene har blitt utviklet. Ta en prat med et byrå som kan levere raske og gode nettsider, så kan de helt sikkert gi et tilbud på forbedringer som må gjøres.

Besøk Pingdom Website Speed Test for å se hvor godt nettsiden gjør det. Load time er nøkkelen her. Uten å ha noe god statistikk, mener noen at resultater over 3-4 sekunder ikke er godt nok og kan sørge for at folk blir utålmodige og forlater.

-Landingssider som er vanskelig å lese og/eller forstå vil med stor sannsynlighet gi dårlig konvertering. Det er også svært negativt om leseren ikke klarer eller har vanskelig for å forstå hvordan de skal gå videre eller helt enkelt hvordan de skal konvertere.

Jeg håper dette blogginnlegget gir deg noen tips i kampen om å lage gode landingssider. Det er ikke noe fasit for hva som er riktig, men det er i alle fall noen tips på hva man ikke bør gjøre.

Legg gjerne igjen en kommentar til andre gode tips eller kritikk av mine tips 🙂

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få flere interessante blogginnlegg!


 

Beholde eller droppe linker i landingssider

Skal jeg droppe eller beholde meny og bunnlinje i landingssidene mine?

Bruk av landingssider handler om digital markedsføring og er en metode for å selge tjenester eller produkter. Ofte vil man forbinde en landingsside med at det er en side som ikke er koblet opp mot nettstedet ditt. Siden må gjerne være en del av nettstedet ditt, men den har ikke meny eller bunnlinje, den står helt på egenhånd slik at ikke leserne kan klikke vekk og videre på nettstedet ditt (linker).

Det anbefales på det sterkeste at en landingsside skal være fri for alle former for distraksjoner. Distraksjoner handler i stor grad om linker som tar deg vekk fra landingssiden. Landingssiden lages for å konvertere. Ønsket er at leseren skal signere opp på et eller annet du tilbyr (gratis ebook, gratis kurs, andre ting) eller at leseren skal handle en tjeneste eller produkt. Lager du en landingsside på en god måte, øker sjansen for at du oppnår flere leads og flere salg. 

Hvorfor skal landingssiden være fri for linker?

Fordelen med å la landingssiden være fri for linker, er at siden får full fokus på hva som er hovedmålet (konvertere). Ved å ikke ha mulighet til å klikke videre eller rundt på andre ting på nettstedet ditt, gir du den som besøker landingssiden liten mulighet til å bli distrahert. Er målet å få kunden til å kjøpe eller signere opp, er distraksjonsfarer eliminert.

Når bør landingssiden ikke være fri for linker?

I enkelte tilfeller kan det være feil å ikke ha meny og bunnlinje (linker). Når landingssiden har mangler på viktig informasjon eller når kunden er i utforskningsmodus. En kunde som har funnet deg via en landingsside, men er ute etter mer informasjon om flere emner, vil potensielt kunne forlate landingssiden, istedenfor å finne ut mer om dine produkter og tjenester.

Skal jeg droppe meny og bunnlinje eller skal jeg beholde de?

Slik jeg har fremstilt landingssider både med og uten meny og bunnlinje gir deg kanskje vanskeligheter med å velge hva som er riktig. Det er ikke noe hundre prosent riktig svar, men en hovedregel vil være at det hovedsakelig er best uten meny og bunnlinje. Jeg skal bruke noen data fra HubSpot for å styrke teorien om at en landingsside skal være fri for linker.

HubSpot gjorde et A/B forsøk der de testet fem landingssider med best trafikk.

Versjon A: Beholder meny, bunnlinje og lenker til sosiale medier.

Versjon B: Alle linker er fjernet, inkludert meny, bunnlinje og lenker til sosiale medier.

A/B testen deres viste at versjon B av landingssidene hadde økt konverteringsfrekvensen.

Her kunne jeg konkludert og sagt meg ferdig med at versjon B er vinneren, men de opplevde å finne ut noe spennende: Det var forskjeller mellom typene av landingssider og hva du ønsket å oppnå med de.

Tre av landingssidene de testet hadde som mål å gi bort markedsføringsinformasjon og/eller verktøy for å generere leads, mens de to siste landingssidene hadde som formål å få noen til å gå igang med en prøveperiode av HubSpot sin software eller prøve en demo av softwaren.

De tre førstnevnte landingssidene (Versjon B) hadde kun 0-4% bedre i konverteringsfrekvens enn versjon A. Versjon B er bedre, men bare hårfint.

Den store forskjellen kommer imidlertid virkelig til syne når det gjelder de to siste landingssidene. Den ene landingssiden (Versjon B) hadde et løft på 16%, mens den andre landingssiden (Versjon B) hadde et løft på hele 28%.

Konklusjon

Min svar på spørsmålet «droppe eller beholde meny og bunnlinje?» er å droppe. Selvom noen av landingssidene ikke hadde store forskjeller mellom å droppe eller beholde meny og bunnlinje (linker), var det også landingssider som hadde store forskjeller. En annen ting som er verdt å nevne i en konklusjon er at små forskjeller kan bety mye om man har stor trafikk.

Se flere innlegg om landingssider

Hva er en landingsside?

Hvorfor bruke landingssider?

Hvordan lage en landingsside?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få flere interessante blogginnlegg!


 

Hvordan lage en landingsside?

Anatomien til en landingsside er viktig å ha i bakhodet

Det er ikke noe fasit på hvordan du lager en landingsside, men det er en fordel å holde seg til noen prinsipper. I dette innlegget skal jeg ta for meg hvordan du bør bygge opp landingssiden slik at den blir best mulig. Design, funksjonalitet og tekst blir ikke diskutert i dette innlegget.

For å understreke at det ikke er noe fasit på hvordan du lager en landingsside, så bør man heller ikke benytte prinsippene 100%. De kan fungere som en guide eller retningslinjer på hvordan det kan gjøres.

Landingsside anatomi

Vår dyktige kollega Helene har lagd en rask skisse (se under punkter) for meg der punktene under er plassert. Husk at landingssiden kan designes akkurat slik man ønsker, poenget er at anatomien stort sett vil være ganske lik for alle sammen.

 1. Overskrift
 2. Undertittel som skal gi ekstra informasjon
 3. Forsidebilde av produktet/tjenesten
 4. Testimonials fra en eksisterende kunde
 5. Sign up overskrift
 6. Introduksjon av hva du selger/tilbyr
 7. Bullet points
 8. Call to action button
 9. Et godt salgspoeng for å holde på interessen
 10. Bilder og tekst med fordeler
 11. Bilder og tekst med funksjonalitet
 12. Avsluttende salgsargument

landingsside

Merk deg at om man bruker alle punktene over, så kan landingssiden bli ganske lang. Ved lange landingssider, bør man vurdere å ha flere call to action slik at kunden ikke må scrolle tilbake til topp. I eksempelet over er det meningen at landingssiden ikke skal bli alt for lang og da mener jeg det holder med én call to action.

Bildet og punktene over viser alle punktene i bruk, men av og til vil man ikke benytte alle punktene. Det kan tenkes at du ønsker mindre informasjon og da kan det være fornuftig å stoppe opp ved punkt 8-9.

Det er helt opp til deg hvordan du vil gå frem, det viktigste er å komme i gang og teste. Jeg tar gjerne i mot ris og ros i kommentarfeltet.

Se flere innlegg om landingssider

Hva er en landingsside?

Hvorfor bruke landingssider?

Beholde eller droppe linker i landingssider

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få flere interessante blogginnlegg!


 

Hvorfor bruke landingssider?

Landingssider og trafikk inn mot nettsiden din er to faktorer som gir suksess

Vi ønsker alle nye kunder og er hele tiden på utkikk etter nye leads og salg. Nettsiden vår er en viktig faktor for å oppnå dette, kanskje har den til og med blitt den viktigste faktoren nå. Man kan fortsatt ta telefoner og sende ut e-poster, men om de du ringer eller sender e-post ikke har noe kjennskap til deg fra før av, er det stor sjanse for å mislykkes. Det er større sjanse for å lykkes med leads og salg om kunden finner deg på nettet.

Det er flere måter å drive trafikk inn til nettsiden din; Google AdWords, SEO, annonsering i diverse sosiale medier, ved å skrive nyttig innhold folk er interessert i, en lead magnet i form av f.eks en e-bok, osv. Flere av tingene over driver du sikkert allerede med, og det er kjempe bra. Å skape trafikk til nettsiden din er viktig, men kan være lite effektivt uten gode landingssider. Å ha gode landingssider og trafikk inn mot nettsiden din er vinneroppskriften.

Ikke nok å generere trafikk

Siden du klarer å generere trafikk inn mot nettsiden, er det viktig å ha fokus på hvordan du får noe av trafikken til å bli nye kunder. Uten dette fokuset, er det overhengende fare for at du bruker mye tid og penger på trafikk som ikke blir konvertert til et salg eller et lead.

Ved å lage gode landingssider, sørger du for at potensielle kunder har fokus på én ting; utføre det du ønsker de skal gjøre. Landingssiden du lager bør alltid ha et mål; for eksempel er målet at potensielle kunder skal signere seg opp som interessert i en tjeneste/produkt, det kan være du ønsker at potensielle kunde skal klikke seg videre til en betalingsside, eller et annet spesifikt mål.

En god landingsside krever innsats

Det er ikke lett å lage en landingsside som har bra fokus og gir en god konvertering av nye leads eller salg. Det er flere krav for å gjøre en god jobb:

 • Ha et klart mål med landingssiden.
 • Følg med og test hele tiden hva som fungerer
 • Gjør endringer og/eller forbedringer

Bruk tid på å definere hva som er målet med landingssiden du skal lage. Det er her det fleste gjør feil, siden det er lett å miste fokus på hva du synes er viktig. Se for deg at du ønsker å selge en bok, men har forstått at det ikke holder at folk går rett til handlekurv. La oss se på to forskjellige strategier:

-En click through landingsside har som mål å få potensiell kunde til å fokusere på hvorfor boka er verdt å kjøpe med ulike fordeler, for så å forhåpentligvis få vedkommende til å klikke videre til nettopp handlekurven. Forskjellen fra å gå til en fokusert landingsside med fordeler og videre til handlekurv, enn bare rett til handlekurv er massiv. En potensiell kunde kan bli raskt interessert i boka pga landingssiden har et godt fokus, mens han ved å gå rett til handlekurv kan ende opp med å bli lite engasjert.

-En lead magnet landingsside har som mål å gi kunden noe gratis. Eneste kriteriet som regel vil være at kunden signerer opp med for eksempel navn og e-post. I tilfellet salg av bok, kunne kanskje lead magneten være å gi bort de første kapitlene gratis, gi bort forrige bok gratis eller noe helt annet. Hovedmålet ditt er selvsagt at den som får noe gratis skal ende opp i handlekurven din og kjøpe boka, men målet med nettopp denne landingssiden er å ta et steg nærmere salg. Kanskje den potensielle kunden leser de første kapitlene av boka di og blir såpass overbevist at han velger å kjøpe den, eller at hun leser forrige boka og ønsker å lese den nye også. Uansett har du nå kontaktinformasjon og kan bruke denne videre for å forhåpentligvis gjøre et salg.

Spennende muligheter

Det er store fordeler å bruke landingssider, siden man hjelper kunden å ha fokus og på den måten bedre får frem de gode poengene/fordelene ved å handle hos deg. Allikevel krever det mye innsats og planlegging. Det skal ikke være noe tvil om hvorfor man bør bruke landingssider; uten går man glipp av salg og leads, siden nettsiden din har for mye ufokusert og generelt innhold.

Jeg kommer til å skrive mer om landingssider i fremtidige innlegg. Jeg ønsker å gi flere praktiske råd til hvordan man går frem i å lage en god landingsside. Jeg nevnte så vidt det med å gjøre endringer og justere underveis, samt testing, også dette er emner jeg vil diskutere i egne blogginnlegg.

Les mer:

Hva er en landingsside?

Hvordan lage en landingsside?

Beholde eller droppe linker i landingssider

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få flere interessante blogginnlegg!


 

Hva er en landingsside?

Jeg får stadig spørsmålet: Hva er en landingsside? Her er mitt svar.

En landingsside er kort sagt en side på nett som en besøkende kan gå inn på eller «lande» på. Dette fungerer som følgende: Du finner siden via Google, du finner siden via bekjente, du finner siden via sosiale medier, eller du blir obs på siden på andre måter.

Når vi snakker om landingssider, er det vanlig at dette handler om digital markedsføring og en metode for å selge tjenester eller produkter. Ofte vil man forbinde en landingsside med at det er en side som ikke er koblet opp mot nettstedet ditt. Siden må gjerne være en del av nettstedet ditt, men den har ikke meny linje eller bunn linje, den står helt på egenhånd slik at ikke leserne kan klikke vekk og videre på nettstedet ditt.

Hvorfor skal landingssiden stå utenfor nettsiden din tenker du kanskje? Jeg har spurt meg selv om dette og har kommet frem til at jeg mener dette ikke nødvendigvis er riktig hver eneste gang. For å fordype litt i dette:

Fordelen med å la landingssiden være uavhengig av nettstedet ditt, er at siden får full fokus på hva som er hovedmålet. Ved å ikke ha mulighet til å klikke videre eller rundt på andre ting på nettstedet ditt, gir du den som besøker landingssiden liten mulighet til å bli distrahert. Er målet å få kunden til å kjøpe eller signere opp, er i alle fall distraksjonsfare eliminert.

Grunnen til at jeg mener det kan være feil i enkelte tilfeller er rett og slett når det mangler informasjon eller kunden er i utforskningsmodus. En kunde som har funnet deg via en landingsside, men er ute etter informasjon om flere emner, vil potensielt forlate landingssiden, istedenfor å finne ut mer om din produkter og tjenester.

Jeg vil diskutere fordeler og ulemper med landingssider som står alene eller landingssider som står som en del av nettstedet i større grad i et kommende innlegg om nettopp det emnet. Her vil jeg også fortelle hva man kan gjøre for å unngå feil ved de to forskjellige strategiene.

To typer landingssider

Vi skiller ofte landingssider i to typer:

 • Click through ( Klikk deg frem til mål sider )
 • Lead generation ( Kalles ofte lead magnet )

Click through eller klikk deg frem til mål er landingssider som ønsker å få deg til å klikke deg videre til en annen side. Siden kan for eksempel gi deg et tilbud eller informasjon om en tjeneste eller produkt, slik at du blir klargjort til å gjøre en kjøpsavgjørelse. Ideen bak er at du istedenfor å bli sendt rett til handlekurven, så skal du varmes opp først, for så å bestemme deg for å gå videre til handel. Fungerer dette? Alt tyder på at en kunde som er blitt varmet opp med informasjon og fordeler først, har en større sjans til å gjøre en handel.

Lead generation eller en lead magnet side tar høyde for å skaffe deg kvalifiserte leads i form av bruker data. Med en lead magnet side, ønsker vi typisk å samle inn navn og e-post adresse (det kan selvsagt samles inn mer data også, men for mye data kan i verste fall føre til at kunden dropper det). Vi samler inn denne dataen ved å ha en signup form med utvalgte felter.

Slik kan en signup form se ut

signup

Grunnen til at vi ønsker å samle inn denne dataen er for å finne potensielle kunder som er interessert i dine produkter og tjenester, for så å markedsføre mot og ta kontakt med de.

Hvordan får jeg potensielle kunder til å signere?

Ingen signerer opp uten grunn, det er helt sikkert. En potensiell kunde kan fort signere opp fordi du har nyttig innhold, altså content marketing. Kunden har helt gratis fått lest nyttig innhold hos deg, og blitt informert av deg slik at dere har fått et godt forhold. Kunden ønsker å få mer informasjon av deg på grunn av dette.

Du gir bort noe gratis som kunden ønsker seg, derfor er hun villig til å signere opp. Det være seg en e-book eller whitepaper, gratis webinar, en måned gratis prøve av produktet ditt eller noe annet. Du må være kreativ for å få noen til å signere, ingen kommer til å gjøre dette uten grunn.

Jeg kommer til å skrive flere innlegg om landingssider siden dette er et stort og veldig spennende emne.

Les mer

Hvorfor bruke landingssider?

Hvordan lage en landingsside?

Beholde eller droppe linker i landingssider

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få flere interessante blogginnlegg!