Beholde eller droppe linker i landingssider

Skal jeg droppe eller beholde meny og bunnlinje i landingssidene mine?

Bruk av landingssider handler om digital markedsføring og er en metode for å selge tjenester eller produkter. Ofte vil man forbinde en landingsside med at det er en side som ikke er koblet opp mot nettstedet ditt. Siden må gjerne være en del av nettstedet ditt, men den har ikke meny eller bunnlinje, den står helt på egenhånd slik at ikke leserne kan klikke vekk og videre på nettstedet ditt (linker).

Det anbefales på det sterkeste at en landingsside skal være fri for alle former for distraksjoner. Distraksjoner handler i stor grad om linker som tar deg vekk fra landingssiden. Landingssiden lages for å konvertere. Ønsket er at leseren skal signere opp på et eller annet du tilbyr (gratis ebook, gratis kurs, andre ting) eller at leseren skal handle en tjeneste eller produkt. Lager du en landingsside på en god måte, øker sjansen for at du oppnår flere leads og flere salg. 

Hvorfor skal landingssiden være fri for linker?

Fordelen med å la landingssiden være fri for linker, er at siden får full fokus på hva som er hovedmålet (konvertere). Ved å ikke ha mulighet til å klikke videre eller rundt på andre ting på nettstedet ditt, gir du den som besøker landingssiden liten mulighet til å bli distrahert. Er målet å få kunden til å kjøpe eller signere opp, er distraksjonsfarer eliminert.

Når bør landingssiden ikke være fri for linker?

I enkelte tilfeller kan det være feil å ikke ha meny og bunnlinje (linker). Når landingssiden har mangler på viktig informasjon eller når kunden er i utforskningsmodus. En kunde som har funnet deg via en landingsside, men er ute etter mer informasjon om flere emner, vil potensielt kunne forlate landingssiden, istedenfor å finne ut mer om dine produkter og tjenester.

Skal jeg droppe meny og bunnlinje eller skal jeg beholde de?

Slik jeg har fremstilt landingssider både med og uten meny og bunnlinje gir deg kanskje vanskeligheter med å velge hva som er riktig. Det er ikke noe hundre prosent riktig svar, men en hovedregel vil være at det hovedsakelig er best uten meny og bunnlinje. Jeg skal bruke noen data fra HubSpot for å styrke teorien om at en landingsside skal være fri for linker.

HubSpot gjorde et A/B forsøk der de testet fem landingssider med best trafikk.

Versjon A: Beholder meny, bunnlinje og lenker til sosiale medier.

Versjon B: Alle linker er fjernet, inkludert meny, bunnlinje og lenker til sosiale medier.

A/B testen deres viste at versjon B av landingssidene hadde økt konverteringsfrekvensen.

Her kunne jeg konkludert og sagt meg ferdig med at versjon B er vinneren, men de opplevde å finne ut noe spennende: Det var forskjeller mellom typene av landingssider og hva du ønsket å oppnå med de.

Tre av landingssidene de testet hadde som mål å gi bort markedsføringsinformasjon og/eller verktøy for å generere leads, mens de to siste landingssidene hadde som formål å få noen til å gå igang med en prøveperiode av HubSpot sin software eller prøve en demo av softwaren.

De tre førstnevnte landingssidene (Versjon B) hadde kun 0-4% bedre i konverteringsfrekvens enn versjon A. Versjon B er bedre, men bare hårfint.

Den store forskjellen kommer imidlertid virkelig til syne når det gjelder de to siste landingssidene. Den ene landingssiden (Versjon B) hadde et løft på 16%, mens den andre landingssiden (Versjon B) hadde et løft på hele 28%.

Konklusjon

Min svar på spørsmålet «droppe eller beholde meny og bunnlinje?» er å droppe. Selvom noen av landingssidene ikke hadde store forskjeller mellom å droppe eller beholde meny og bunnlinje (linker), var det også landingssider som hadde store forskjeller. En annen ting som er verdt å nevne i en konklusjon er at små forskjeller kan bety mye om man har stor trafikk.

Se flere innlegg om landingssider

Hva er en landingsside?

Hvorfor bruke landingssider?

Hvordan lage en landingsside?

Compile jobber med digital markedsføring, og utvikler løsninger tilpasset ditt behov!
Hold deg oppdatert!
Abonner Form (#4)
2024 - Leadjabber, All Rights Reserved
crossmenu